Purchasing Specialist

Job Description

Obiectivul postului:

Desfasurarea activitatii de derulare a contractelor de achizitii pentru materii prime si materiale, respectiv etichete si ambalaje, necesare procesului de fabricatie conform activitatii companiei, identificarea si selectarea furnizorilor alocati si monitorizarea relatiilor cu furnizorii acceptati.

Locatie: URZICENI

Atributiuni/ Sarcini si Responsabilitati:

·                     Introducere in sistemul informatic a comenzilor de achizitii si urmarirea confirmarilor si livrarilor acestora in concordanta si pentru respectarea planului de productie si livrari produse finite catre clienti;

·                     Transmite si urmareste comenzile de la furnizori pe categoriile alocate si se asigura ca toate materialele sunt disponibile in locatiile AHR, atunci cand si daca acest lucru este necesar pentru productie;

·         Planifica nivelurile optime de comanda pentru articolele de baza din stoc si informeaza colaboratorii interni (depozitare/productie/clienti) pentru fiecare categorie in parte;

·         Verifica intotdeuna inainte plasarii comenzilor de achizitii de materii prime, daca articolele ce urmeaza a fi comandate sunt conforme cu cerintele clientilor;

·         Creeaza si introduce in sistemul informatic toate informatiile necesare ale acelui articol conform fisei de specificatii ale produsului;

·         Verifica calitatea si standardele materialelor conform cerintelor clientilor si aprobarilor acestora;

·         Raspunde de corectitudinea datelor cuprinse in documentele pe care le intocmeste si le semneaza, urmarind ca circuitul acestora este complet si au fost inregistrate corect;

·         Pastreaza secretul si asigura confidentialitatea tuturor informatiilor si datelor ce implica activitatea de achizitii;

·         Propune solutii, rezultate in urma auditurilor interne/sedintelor de analiza a activitatii departamentului achizitii;

·         Participa activ la solutionarea reclamatiilor catre furnizor pentru produsele livrate cu diferente (cantitative sau calitative) sau care prezinta defecte de fabricatie sau nu sunt conforme cu cerintele clientilor;

·         Verifica realizarea indicatorilor operativi (rotatie, vechime stoc sau lipsa stoc) si implicare in atingerea acestora;

·         Foloseste just si rational mijloacele/resursele puse la dispozitie pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, urmarind respectarea bugetului de cheltuieli alocat.

·         Riscuri specifice referitoare la operarea pe calculator:

o    se interzice operatorilor sa foloseasca echipamentele de prelucrare automata a datelor pe care nu le cunosc si pentru care nu au instruirea necesara;

o    Punerea in functiune a unui echipament care a fost supus unei revizii sau reparatii se va face numai de catre personalul autorizat;

o    Se interzice indepartarea echipamentelor atunci cand se constata o defectiune , remedierea facandu-se numai de catre personalul autorizat;

·         Pentru evitarea accidentelor de munca in timpul operarii pe calculator, vor fi respectate urmatoarele norme specifice:

·         Se interzice personalului sa intervina la tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare sau instalatii auxiliare specifice;

·         Este interzisa purtarea ochelarilor colorati la videoterminale;

·         Utilizatorii echipamentelor de calcul prevazute cu ecran de vizualizare trebuie sa cunoasca posibilitatile de reglare a echipamentului. Se vor regla in principal: luminatia ecranului,contrastul,pozitia ecranului, inaltimea si inclinarea suportului pentru documente, inaltimea mesei de lucru, inaltimea de sedere a scaunului si inclinarea spatarului;

·         Raspunde de organizarea locului de munca, tinand cont de riscurile specifice locului de munca pe care il coordoneaza ;

·         Face instructajul periodic pe linie de SSM si PSI si sa colaboreze cu responsabilul de Protectia Muncii ;

·         Sa nu dea ordine si dispozitii care sa pericliteze sanatatea si integritatea angajatilor;

·         Sa foloseasca un vocabular si atitudine adecvata in transmiterea sarcinilor de serviciu, atat subalternilor cat si in relatia cu ceilalti colaboratori;

·         Sa respecte normele de SSM si PSI si sa impuna subordonatilor respectarea lor cu strictete.

·         Pentru evitarea accidentelor de munca vor fi respectate urmatoarele Norme Specifice:

Profilul ideal al angajatului:

- studii superioare din domeniul economic, textil sau tehnic (Universitate de stat),

- limba straina-engleza-avansat;

Competente fundamentale:

- cunostinte de operare calculator (internet, office MS – avansat)

- nivel de inteligenta generala: mediu - superior (capacitate de sinteza, judecata rapida);

- abilitati analitice;

- buna intelegere a procesului de business.

Competente specifice:

- capacitate de a intelege mesajul verbal, scris;

- memorie dezvoltata, capacitate de a retine informatii;

- usurinta in exprimare;

- rationament numeric;

- atentie concentrata si distributiva;

Limite de competenta:

Competentele functiei incep din momentul emiterii oricaror documente (comenzi, confirmari) continuand cu controlul si coordonarea activitatilor din cadrul departamentului de achizitii si necesita acordul managerilor in cazul semnarii de contracte sau luarii de decizii majore pentru companie.

Relatii organizationale relevante:

 Este incadrat in cadrul departamentului Procurement si raspunde direct Directorului de Procurement.

Colaboreaza cu:

         Divizia de vanzari din Londra

         Departamentele de depozitare si productie

         Departamentul de Transport / Import-Export

         Departamentul Financiar/Contabil

         Managementul companiei

 

 

 

 
×