Job Description

Specialist SSM

 • Identificarea pericolelor si evalualuarea riscurilor pentru locurile de munca/posturile de lucru;
 • Elaborarea, implementarea, monitorizarea si actualizаrea planului de prevеnire si protectie, in colaborare cu echipa de evaluatori pentru fiecare loc de munca/post de lucru;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 • Elaborarea de instructiuni, proceduri si alte documente SSM/SU si difuzarea lor infabrica dupa ce au fost aprobate de angajator;
 • Efectuarea instructajelor;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii;
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca;
 • Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
 • Participarea la cercetarea evenimentelor de munca;
 • Colaborarea cu lucratorii si reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 • Organizarea de exercitii practice pentru verificarea capacitatii de interventie si de evacuare a persoanelor si bunurilor materiale;
 • Obtinerea autorizatiilor cerute de legislatia in vigoare.

Candidatul ideal

 • Studii superioare finalizate - profil tehnic;
 • Experienta intr-o pozitie similara - 2 ani;
 • Cunostinte dе limba engleza;
 • Cunostinte dе operare PC (MsOffice);
 • Cunostinte generale dе mediu, securitatea si sanatatea muncii si situatii dе urgenta;
 • Calitati personale: organizare, comunicativitate, gandire analitica, atitudine proactiva, munca in echipa;
 • Permis dе conducere categoria B.
 
Get Jobs Like This By Email

Contact

Roxane Carabadache
+ 40 0740 563 485