Privacy Policy - Romanian

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subscrisa, MASTER RECRUITER RO S.R.L., care se prezintă ca ANTAL INTERNATIONAL NETWORK Ltd în baza unui contract de Franciza master, și având local sediul entității legale în Orașul Voluntari, Intrarea Lalelelor Nr. 3D, parter, camera 1, Judet Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3078/2017, avand CUI RO 37792780, reprezentată legal prin Director General d-na Irina Vasile, (denumită în continuare “ANTAL Bucuresti”)

VĂ INFORMĂM că, în scopul strict al serviciilor de selecție și recrutare, am obținut informațiile oferite de C.V.-ul dvs. din surse precum: recomandări, site-uri de socializare, aplicații directe pe site-uri specializate de job-uri incusiv la anunțuri de recrutare ale Antal în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dvs. personale sunt utilizate și scopul în care acestea pot fi folosite. Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Notificare.

Asigurarea confidențialității este insăși modul principal de progres al activității noastre, iar pentru a îndeplini scopul (de selecție și recrutare) trebuie să înregistrăm, să păstrăm și să utilizăm informațiile și datele cu caracter personal pe care le-ați oferit în CV, acestea devenind în acest mod accesibile companiilor de profil, cum este și Antal Bucuresti.

Vă informăm că respectăm și am pus în aplicare toate mecanismele de garantare a drepturilor dvs. prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit in continuare “Regulamentul”).

Scopurile prelucrării

ANTAL București prelucrează datele cu caracter personal în scopul selecției și recrutării dvs. potențiale de către un potențial angajator, conform criteriilor solicitărilor primite.

În același scop vom utiliza și datele terților oferite de Dvs, respectiv numele, numărul de telefon și adresa de e-mail ale persoanelor recomandate doar pentru contactarea acestora în vederea unei discuții de obținere a unor referințe privind experiența profesională.

Serviciile noastre vă permit să căutați și să fiți găsit(ă) pentru oportunități de carieră. C.V.-ul dvs. poate fi recomandat companiilor care doresc să angajeze  Vă asigurăm că vom obține în prealabil acceptul dvs in scris, înainte de a vă reprezenta într-un project anume, astfel că datele dvs pot fi procesate intern pentru scopurile Antal, în interesul legitim al afacerii noastre.

Ca orice companie, un scop implicit prin care asigurăm servicii personalizate target-ului dvs.îl reprezinta informarea serviciilor noastre direct către dvs.  Vă putem contacta prin mesaje, e-mail, pe telefonul mobil, prin înștiințări privind posturi vacante publicate pe site-ul nostru, inclusiv prin mesaje SMS si notificari push. De asemenea, putem să vă trimitem mesaje despre modul de utilizare a serviciilor noastre, actualizări în rețea, mementouri, sugestii de job, felicitari de ziua  de nastere, diverse informări actualizate și newsletter sau mesaje promotionale (in cazul acestora doua din urmă numai dacă v-ați exprimat consmițământul – în acest sens veți primi anterior Acordul privind newsletter ANTAL Bucuresti).

Temeiul prelucrării

 • interesul legitim (real și actual, constă în derularea activității noastre specific, selecția și recrutarea/plasarea forței de muncă conform prevederilor legale în vigoare, prelucrarea referindu-se la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de dvs. fie prin postare profil pe site-uri de specialitate /rețele de socializare sau recomandari de la /de terți pentru verificarea integrității și conformității persoanelor vizate). În acest sens precizăm că solicitarea dvs. pe site-ul nostru sau prin transmiterea CV-ului pe e-mailul nostru ori pe alte site-uri sau la alte companii de profil, inclusiv prin asteptările dvs.  rezonabile ca CV-ul să vă fie vizualizat de potențiali angajatori/companii de profil, justifică prelucrarea datelor dvs. personale.  Protejarea intereselor, drepturilor și libertăților candidaților si a clienților noștri având maximă prioriate pentru noi.

Categoriile de destinatari

Pentru îndeplinirea activității de recrutare, ANTAL București comunică aceste date către candidații din baza de date, către clienții săi activi, prospectivi și potențialii angajatori, către împuterniciții săi, colaboratorii săi, inclusiv către alte companii ale grupului ANTAL sau autorități publice, acestora din urmă pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea lor.

Transmiterea datelor se face în funcție de situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării și asigurându-ne cu privire la respectarea cerințelor Regulamentului. În plus, împuterniciții noștri se supun prevederilor Regulamentului întocmai ca și noi.

Categoriile de date prelucrate

Datele care se utilizează de regula in C.V. (nume si prenume, date de contact – telefon, e-mail, adresa, data de naștere, vărsta, nationalitate, stare civilă, calificări profesionale – diplome, studii, certificari, limbi străine cunoscute, descrierea experienței profesionale cu exemple, caracteristici de personalitate, pasiuni, hobby-uri, recomandari) rezultatul unor verificări de referinte telefonice / email, toate fiind informații care se pot sumariza in scris.  Vă rugăm să aveți în vedere că noi nu utilizăm date cu caracter personal sensibile. Asadar  vă rugăm sa nu ne transmiteți astfel de date (pentru că nu le vom lua in calcul) precum: CNP, nr. si serie act de identitate, origine rasială sau etnică, opiniile politice, religie sau convingeri filozofice, partenența la sindicate, date privind sănătatea, orientarea sexuală, sau alte asemenea date.

Este posibil să utilizăm și sisteme automatizate pentru a crea profiluri și pentru a furniza recomandări specifice, pentru ca serviciile noastre să fie mai relevante pentru colaboratorii și clienții nostri. Nu vă putem însă garanta modul cum apreciază și decide un angajator și nu putem fi responsabili pentru acțiunile dânșilor. Însp va recomandăm că un C.V. precis, cuexemple cuantificabile și ușor de veridicat, precum si actualizat vă poate ajuta să beneficiați de oportunități de top prin intermediul serviciilor noastre.

Durata stocării datelor

Datele dvs. personale vor fi stocate pe o perioada de 2 (doi) ani de la data colectarii CV-ului   (tinând cont că utilizam datele din C.V.-ul dvs nu numai pentru un job anume, ci funcție de discuțiile ce le vom purta ulterior punctual cu Dvs. și pentru o multitudine de oportunități de joburi care pot apărea în decursul acestei perioade, chiar și în situatia în care dvs. ați fost selectat și angajat între timp de o nouă companie – poate vă doriți ulterior un alt job și mai potrivit, dat fiind că promovăm egalitatea de șanse,  sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale generale precum și cele aplicabile în materie de legislația specifică in privința ocupării forței de muncă și a securității sociale și protectiei sociale.

Transferul de date

Având în vedere că ANTAL Bucuresti face parte din rețeaua globală a ANTAL INTERNATIONAL NETWORK Ltd., o companie cu sediul în Anglia  care activează prin prestarea serviciilor de selecție și recrutare la nivel modial, datele tale vor fi transferate in Anglia - în scop contractual și legal ca urmare a transferului sistemului informatic periodic de salvare și de raportare internă , Anglia fiind locul exclusiv unde sunt găzduite serverele care conțin aceste informații de back-up.

De asemenea, strict în scopul selecției și recrutării dvs. de potențiali angajatori străini/companii internaționale, datele dvs. pot fi transferate și in Uniunea Europeana (inclusiv in Spatiul Economic European - Norvegia, Liechtenstein si Islanda). În cazul în care vom transfera datele dvs. în afara spatiului European sau a altor țări considerate de Uniunea European că pot oferi un nivel adecvat de protectie a datelor personale sau a altor garanții adecvate, vă vom informa în prealabil cu privire la transfer, inclusiv asupra posibilelor riscuri pe care un astfel de transfer le poate implica pentru dvs. si vă vom cere acordul. În toate situațiile ne bazăm pe mecanisme legale pentru transferul legal a datelor peste graniță.

DREPTURILE TALE dvs:

 • dreptul de acces la datele personale care vă privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), in sensul adresarii unei solicitari catre ANTAL Bucuresti, pentru stergerea evidentelor datelor personale;
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe;
 • dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor personale către un alt operator de date personale desemnat de tine;
 • dreptul de a fi notificat de către noi în caz de încălcări privind securitatea datelor.
 • dreptul de a te opune oricând prelucrării;
 • dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor;

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, vă puțeți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către noi prin e-mail la adresa de e-mail de mai jos sau prin posta la adresa de mai jos.

Dacă unele din datele dvs sunt incorecte, vă rugam sa ne informați cât mai curand posibil. În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, consimțământul rămâne în vigoare până la notificarea ANTAL Bucuresti în sens contrar din partea dvs.

Aveți dreptul de a obiecta si exprima dorința dvs de excludere voluntară („opt-out”) printr-o simplă notificare, la adresele de mai jos de e-mail sau postala.

 

Ne puteți contacta:

 • prin e-mail - la adresa ESpinu@antal.com and dpt@antal.com ;
 • printr-o cerere transmisă prin poștă la adresa legală a firmei;
 • telefonic - la numarul + 4021 411 611 4